NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

SOLIDNY PARTNER

TO NIE JAKOŚĆ KOSZTUJE, LECZ JEJ BRAK

Polityka Jakości Przedsiębiorstwa AGAT S.A. wynika z długofalowej strategii rozwoju tworzącej podstawy utrzymania znaczącej pozycji na rynku i wzrost popytu na nasze usługi. Naszym priorytetem jest i będzie utrzymanie poziomu realizowanych usług na najwyższym jakościowo poziomie i jak najpełniejsze spełnienie oczekiwań Klientów. Ufamy, że System Zarządzania Jakością pod zarządem norm: ISO 9001:2015 i AQAP 2110:2016 sprawia, że wszystkie procesy mające wpływ na jakość są prawidłowo sterowane i nadzorowane. Mając na względzie wymagania klientów, tak obecnych jak i przyszłych oraz ciągłe doskonalenie jakości realizowanych usług przyjęliśmy cele, do których konsekwentnie dążymy. Od 2000 roku Przedsiębiorstwo AGAT S.A. posiada system jakości ISO 9001 oraz AQAP 2110. W 2010 roku został wdrożony system PN-N 18001-2004 a w 2012 roku system ISO 14001:2004.