NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

SOLIDNY PARTNER

TO NIE JAKOŚĆ KOSZTUJE, LECZ JEJ BRAK

Polityka Jakości Przedsiębiorstwa AGAT S.A. wynika z długofalowej strategii rozwoju tworzącej podstawy utrzymania znaczącej pozycji na rynku i wzrost popytu na nasze usługi. Naszym priorytetem jest i będzie utrzymanie poziomu realizowanych usług na najwyższym jakościowo poziomie i jak najpełniejsze spełnienie oczekiwań Klientów. Ufamy, że System Zarządzania Jakością pod zarządem norm: ISO 9001:2015 i AQAP 2110:2016 sprawia, że wszystkie procesy mające wpływ na jakość są prawidłowo sterowane i nadzorowane. Mając na względzie wymagania klientów, tak obecnych jak i przyszłych oraz ciągłe doskonalenie jakości realizowanych usług przyjęliśmy cele, do których konsekwentnie dążymy. Od 2000 roku Przedsiębiorstwo AGAT S.A. posiada system jakości ISO 9001 oraz AQAP 2110. W 2010 roku został wdrożony system PN-N 18001-2004 a w 2012 roku system ISO 14001:2004.