NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

AUTOMATYKA TECHNOLOGICZNA

Dynamiczny rozwój branży automatyki technologicznej w sektorze paliwowym w ciągu ostatnich lat spowodował duże zapotrzebowanie na usługi projektowe i wykonawcze. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom nasze Przedsiębiorstwo kompleksowo oferuje usługi w zakresie:

  • automatyki instalacji petrochemicznych i rafineryjnych
  • automatyki technologicznej parków zbiornikowych
  • automatyki technologicznej dla pompowni rurociągowych
  • automatyki ujęć wody
  • monitoringu gleby
  • automatyki technologicznej oczyszczalni ścieków
  • automatyki technologicznej kotłowni ciepła
  • prace branży PIA

W roku 2006 kapituła Polskiego Godła Promocyjnego przyznała naszemu Przedsiębiorstwu Polskie Godło Promocyjne TERAZ POLSKA za automatykę technologiczną obejmującą projektowanie, wykonawstwo oraz serwisy gwarancyjne.