NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

AUTOMATYKA TECHNOLOGICZNA

Dynamiczny rozwój branży automatyki technologicznej w sektorze paliwowym w ciągu ostatnich lat spowodował duże zapotrzebowanie na usługi projektowe i wykonawcze. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom nasze Przedsiębiorstwo kompleksowo oferuje usługi w zakresie:

  • automatyki instalacji petrochemicznych i rafineryjnych
  • automatyki technologicznej parków zbiornikowych
  • automatyki technologicznej dla pompowni rurociągowych
  • automatyki ujęć wody
  • monitoringu gleby
  • automatyki technologicznej oczyszczalni ścieków
  • automatyki technologicznej kotłowni ciepła
  • prace branży PIA

W roku 2006 kapituła Polskiego Godła Promocyjnego przyznała naszemu Przedsiębiorstwu Polskie Godło Promocyjne TERAZ POLSKA za automatykę technologiczną obejmującą projektowanie, wykonawstwo oraz serwisy gwarancyjne.