Galeria:

BUDOWA BUDYNKU RADIOTERAPII

Budowa budynku radioterapii dla potrzeb Kliniki Onkologii WIM w Warszawie. Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny

WYKONANA W BRANŻY