NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Przedsiębiorstwo AGAT S.A. od lat aktywnie uczestniczy w wielu przedsięwzięciach dotyczących społeczności lokalnej na wielu płaszczyznach działalności charytatywnej.

 • Sponsorowanie Treningów z Mariuszem Wlazłym
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • sponsorowanie III ligowego zespołu siatkówki męskiej w sezonach od 2007 do 2010
 • sponsorowanie szkoły specjalnej
 • sponsorowaniu ok.10 tys. szt. obiadów rocznie dla dzieci z najuboższych rodzin
 • sponsorowanie turniejów piłkarskich
 • współpraca i sponsorowanie imprez w szkołach i klubach tanecznych
 • współudział w wydaniu książek i publikacji o walorach naukowo-poznawczych i dydaktycznych
 • wspieranie PCK lub Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
 • coroczne wsparcie dla klubu KKS Koluszki
 • pomoc finansowa przy organizowaniu Dni Koluszek oraz festynów organizowanych przez Starostwo.

Opiekujemy się ośrodkiem dla dzieci – sierot wojskowych, których ojcowie zginęli zazwyczaj na misjach pokojowych lub w wypadkach poligonowych. Kolonia pod naszym patronatem znajduje się w Bieszczadach. Każdego roku dbamy o jej wsparcie finansowe i rozbudowę. Ponadto przez ostatnie lata uczestniczyliśmy w projektowaniu Centrum Muzealniczo – Konferencyjnego Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Od 20 lat współfinansujemy oddział szpitala klinicznego  WIM w Warszawie przy ul. Szaserów 128.

 

Galeria