NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

EKOLOGIA

W dziedzinie ochrony środowiska Przedsiębiorstwo AGAT S.A. może poszczycić się znacznymi osiągnięciami oraz dużym doświadczeniem w budowie obiektów ekologicznych na terenie całego kraju.

Nasze przedsiębiorstwo wybudowało wiele biologicznych oczyszczalni ścieków ze złożami hydrobotanicznymi, niezbędnymi przy oczyszczaniu ścieków skażonych substancjami ropopochodnymi.
Wykonujemy oczyszczalnie ścieków wraz z kompleksową modernizacją gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb przemysłu petrochemicznego. W realizowanych przez nas inwestycjach wykorzystujemy nowoczesne urządzenia nie powodujące zagrożenia dla środowiska naturalnego.