NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

EKOLOGIA

W dziedzinie ochrony środowiska Przedsiębiorstwo AGAT S.A. może poszczycić się znacznymi osiągnięciami oraz dużym doświadczeniem w budowie obiektów ekologicznych na terenie całego kraju.

Nasze przedsiębiorstwo wybudowało wiele biologicznych oczyszczalni ścieków ze złożami hydrobotanicznymi, niezbędnymi przy oczyszczaniu ścieków skażonych substancjami ropopochodnymi.
Wykonujemy oczyszczalnie ścieków wraz z kompleksową modernizacją gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb przemysłu petrochemicznego. W realizowanych przez nas inwestycjach wykorzystujemy nowoczesne urządzenia nie powodujące zagrożenia dla środowiska naturalnego.