Galeria:

BUDOWA UKŁADU TOROWEGO

Budowa Układu Torowego Elektrowni Kozienice z systemem SRK i elektroenergetyką wraz z systemem przeciągarek dla zbiorników retencyjnych popiołu. Zamawiający: ENEA Wytwarzanie S.A.

WYKONANA W BRANŻY