NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

ENERGETYKA

Energetyka to w naszej firmie wiodąca branża, w której świadczymy usługi od początku istnienia Przedsiębiorstwa.

Zrealizowaliśmy wiele projektów energetycznych dla sektora paliwowego, kolejowego, wojskowego oraz innych gałęzi gospodarki krajowej.

Oferujemy szeroki zakres usług energetycznych, w ramach których realizujemy budowy, remonty i modernizacje:

  • linii napowietrznych WN, SN, nN
  • linii kablowych WN, SN, nN
  • wnętrzowych i napowietrznych stacji elektroenergetycznych WN, SN, nN
  • instalacji elektrycznych
  • ochrony katodowej rurociągów przesyłowych oraz zbiorników stalowych

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynieryjno-techniczną, sekcjami pomiarowymi i rozruchowymi oraz niezbędnym do profesjonalnej obsługi sprzętem technicznym, pomiarowym oraz zapleczem transportowym.
Wysoka jakość oferowanych przez nas usług sprawia, że jesteśmy postrzegani przez naszych kontrahentów jako solidny i uczciwy wykonawca.