NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

HISTORIA

Przedsiębiorstwo ”AGAT” S.A. z Koluszek rozpoczęło działalność w roku 1990.

 

Od momentu powstania Przedsiębiorstwo ”AGAT” S.A. rozwija się niezwykle dynamicznie, co znajduje odzwierciedlenie we wszystkich dziedzinach prowadzonej działalności. Ciągle udoskonalamy i rozszerzamy zakres świadczonych usług, dopasowując swoją ofertę do potrzeb wynikających z rozwoju gospodarki krajowej. Wyraźna dywersyfikacja i trafne rozszerzanie zakresu działalności pozwoliło w każdym kolejnym roku zwiększać sprzedaż i umacniać stabilność finansową firmy. Racjonalne inwestowanie w park maszynowy i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą przygotowało firmę do realizacji bardzo złożonych zadań. Wszystkie decyzje nakierowane były na zapewnienie kompleksowości i komplementarności oczekiwanych przez rynek usług i ich jakości wykonawczej.

Ważne wydarzenia z życia firmy:

 • 23 sierpnia 1990r. wpisanie spółki do rejestru handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo ”AGAT” Sp. z o.o.
 • 7 września 1990r. podpisanie pierwszego kontraktu
 • 3 czerwca 1994r. uroczyste otwarcie Bazy Technicznej w Zygmuntowie
 • 1 września 1998r. uroczyste otwarcie Oddziału w Płocku
 • 23 sierpnia 2000r. otrzymanie Certyfikatu ISO 9001:2000
 • 2 kwietnia 2001r. otrzymanie Certyfikatu AQAP 2110:2003
 • październik 2002r. powstanie spółki KB Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
 • 30 listopada 2004r. przekroczenie progu zatrudnienia 300 osób
 • 30 czerwca 2005r. otwarcie Biura Handlowego w Warszawie
 • listopad 2005r. Polska Nagroda Jakości XI Edycja, wyróżnienie w kategorii „Duże Organizacje”
 • 12 czerwca 2006r. przyznanie Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA za automatykę technologiczną obejmującą projektowanie, wykonawstwo oraz serwisy gwarancyjne
 • listopad 2006r. Polska Nagroda Jakości XII Edycja – laureat konkursu w kategorii „Duże Organizacje”
 • 3 września 2007r. otrzymanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia
 • 4 sierpnia 2008r. przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną
 • 4 sierpnia 2008r. powstanie spółki „AGAT IT” S.A. z siedzibą w Łodzi
 • 1 lutego 2010r. powstanie spółki PBI S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
 • 11 lutego 2010r. otrzymanie Świadectw Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia, stwierdzających, ze firma posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „TAJNE” „NATO SECRET” „EU/UE SECRET”
 • 4 czerwca 2010r. otrzymanie Certyfikatu PN-N 18001:2004 Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania
 • wrzesień 2010r. rozszerzenie Grupy Kapitałowej AGAT S.A. o firmę PIOMEL S.A
 • 12 października 2015r. powstanie w Berlinie spółki ACHAT Infrastruktur GmbH
 • 23 sierpnia 2015 r. obchody 25 lecia istnienia Przedsiębiorstwa „AGAT” S.A.
 • 1.03.2016 r. powstanie biura handlowo-technicznego w Gdyni

Galeria