NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

HISTORIA

Przedsiębiorstwo ”AGAT” S.A. z Koluszek rozpoczęło działalność w roku 1990.

 

Od momentu powstania Przedsiębiorstwo ”AGAT” S.A. rozwija się niezwykle dynamicznie, co znajduje odzwierciedlenie we wszystkich dziedzinach prowadzonej działalności. Ciągle udoskonalamy i rozszerzamy zakres świadczonych usług, dopasowując swoją ofertę do potrzeb wynikających z rozwoju gospodarki krajowej. Wyraźna dywersyfikacja i trafne rozszerzanie zakresu działalności pozwoliło w każdym kolejnym roku zwiększać sprzedaż i umacniać stabilność finansową firmy. Racjonalne inwestowanie w park maszynowy i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą przygotowało firmę do realizacji bardzo złożonych zadań. Wszystkie decyzje nakierowane były na zapewnienie kompleksowości i komplementarności oczekiwanych przez rynek usług i ich jakości wykonawczej.

Ważne wydarzenia z życia firmy:

 • 23 sierpnia 1990r. wpisanie spółki do rejestru handlowego pod nazwą Przedsiębiorstwo ”AGAT” Sp. z o.o.
 • 7 września 1990r. podpisanie pierwszego kontraktu
 • 3 czerwca 1994r. uroczyste otwarcie Bazy Technicznej w Zygmuntowie
 • 1 września 1998r. uroczyste otwarcie Oddziału w Płocku
 • 23 sierpnia 2000r. otrzymanie Certyfikatu ISO 9001:2000
 • 2 kwietnia 2001r. otrzymanie Certyfikatu AQAP 2110:2003
 • październik 2002r. powstanie spółki KB Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
 • 30 listopada 2004r. przekroczenie progu zatrudnienia 300 osób
 • 30 czerwca 2005r. otwarcie Biura Handlowego w Warszawie
 • listopad 2005r. Polska Nagroda Jakości XI Edycja, wyróżnienie w kategorii „Duże Organizacje”
 • 12 czerwca 2006r. przyznanie Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA za automatykę technologiczną obejmującą projektowanie, wykonawstwo oraz serwisy gwarancyjne
 • listopad 2006r. Polska Nagroda Jakości XII Edycja – laureat konkursu w kategorii „Duże Organizacje”
 • 3 września 2007r. otrzymanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia
 • 4 sierpnia 2008r. przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną
 • 4 sierpnia 2008r. powstanie spółki „AGAT IT” S.A. z siedzibą w Łodzi
 • 1 lutego 2010r. powstanie spółki PBI S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim
 • 11 lutego 2010r. otrzymanie Świadectw Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia, stwierdzających, ze firma posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „TAJNE” „NATO SECRET” „EU/UE SECRET”
 • 4 czerwca 2010r. otrzymanie Certyfikatu PN-N 18001:2004 Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania
 • wrzesień 2010r. rozszerzenie Grupy Kapitałowej AGAT S.A. o firmę PIOMEL S.A
 • 12 października 2015r. powstanie w Berlinie spółki ACHAT Infrastruktur GmbH
 • 23 sierpnia 2015 r. obchody 25 lecia istnienia Przedsiębiorstwa „AGAT” S.A.
 • 1.03.2016 r. powstanie biura handlowo-technicznego w Gdyni

Galeria