NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

KONTAKT

 

Przedsiębiorstwo AGAT S.A.
ul. Paderewskiego 1
95-040 Koluszki
TEL-1 tel.: +48 44 714 66 10
fax: +48 44 714 66 20

e-mail: biuro@agat-koluszki.pl

 

Dział Ofert i Marketingu

e-mail: ofertowanie@agat-koluszki.pl

 

KRS 0000310595
NIP 773-000-74-03
REGON 004705192

 

Baza Techniczna
95-040 Koluszki, Zygmuntów 37
TEL-1 tel.: +48 44 714 60 40
fax: +48 44 714 60 41
e-mail:agatzygmuntow@agat-koluszki.pl

 

 

Biuro Handlowe w Warszawie
00-613 Warszawa, ul. T.Chałubińskiego 8
TEL-1 tel/fax.: +48 22 826 02 62
e-mail: agatwarszawa@agat-koluszki.pl

 

Biuro Handlowe w Gdyni
81-232 Gdynia, ul. Komandorska 50
 tel.: + 48 665 153 593
e-mail: agatgdynia@agat-koluszki.pl

 

Przedsiębiorstwo AGAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koluszkach (95-040)
ul. Paderewskiego 1

NIP 773-000-74-03  REGON 004705192

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000310595 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rerjestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 1.010.000,00 zł, kapitał wpłacony: 1.010.000,00 zł

 

 

Dołącz do NAS

 

Chcesz pracować razem z nami, sprawdź nasze aktualne oferty pracy.