NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

KONTAKT

 

Przedsiębiorstwo AGAT S.A.
ul. Paderewskiego 1
95-040 Koluszki
TEL-1 tel.: +48 44 714 66 10
fax: +48 44 714 66 20

e-mail: biuro@agat-koluszki.pl

 

Dział Ofert i Marketingu

e-mail: ofertowanie@agat-koluszki.pl

 

KRS 0000310595
NIP 773-000-74-03
REGON 004705192

 

Baza Techniczna
95-040 Koluszki, Zygmuntów 37
TEL-1 tel.: +48 44 714 60 40
fax: +48 44 714 60 41
e-mail:agatzygmuntow@agat-koluszki.pl

 

 

Biuro Handlowe w Warszawie
00-613 Warszawa, ul. T.Chałubińskiego 8
TEL-1 tel/fax.: +48 22 826 02 62
e-mail: agatwarszawa@agat-koluszki.pl

 

Biuro Handlowe w Gdyni
81-232 Gdynia, ul. Komandorska 50
 tel.: + 48 665 153 593
e-mail: agatgdynia@agat-koluszki.pl

 

Przedsiębiorstwo AGAT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koluszkach (95-040)
ul. Paderewskiego 1

NIP 773-000-74-03  REGON 004705192

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000310595 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rerjestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 1.010.000,00 zł, kapitał wpłacony: 1.010.000,00 zł

 

 

Dołącz do NAS

 

Chcesz pracować razem z nami, sprawdź nasze aktualne oferty pracy.