NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

ODDZIAŁ BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO I AUTOMATYKI

Oddział Budownictwa Energetycznego i Automatyki zajmuje się i koordynuje wszystkimi inwestycjami związanymi z budową i modernizacją:

  • obiektów elektroenergetycznych w pełnym zakresie napięć
  • systemów telekomunikacyjnych i teletechnicznych
  • automatyki technologicznej

BAZA TECHNICZNA
95-040 Koluszki, Zygmuntów 37
tel.:  +48 44 714 60 40

fax: +48 44 714 60 41
e-mail: agatzygmuntow@agat-koluszki.pl