NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

ODDZIAŁ BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO I AUTOMATYKI

Oddział Budownictwa Energetycznego i Automatyki zajmuje się i koordynuje wszystkimi inwestycjami związanymi z budową i modernizacją:

  • obiektów elektroenergetycznych w pełnym zakresie napięć
  • systemów telekomunikacyjnych i teletechnicznych
  • automatyki technologicznej

BAZA TECHNICZNA
95-040 Koluszki, Zygmuntów 37
tel.:  +48 44 714 60 40

fax: +48 44 714 60 41
e-mail: agatzygmuntow@agat-koluszki.pl