NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

ODDZIAŁ BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

Oddział Budownictwa Przemysłowego zajmuje się i koordynuje usługi związane z budową:

  • baz magazynowych
  • rurociągów przemysłowych, instalacji petrochemicznych
  • obiektów inżynieryjnych, kubaturowych i specjalistycznych
  • sterowanych przewiertów horyzontalnych

 

BAZA TECHNICZNA
95-040 Koluszki, Zygmuntów 37
tel.: +48 44 714 60 40

fax: +48 44 714 60 41
e-mail: agatzygmuntow@agat-koluszki.pl