NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

ODDZIAŁ W PŁOCKU

Oddział w Płocku powstał w 1998 roku w celu lepszego kontaktu z naszymi największymi Zamawiającymi: PKN ORLEN i PERN. Działając jako samodzielna placówka realizuje roboty związane z:

  • branżą AKPiA
  • branżą elektryczną
  • usługami serwisowymi

Oddział w Płocku dysponuje własnym zapleczem sprzętowym, warsztatowym oraz transportowym.

 

ODDZIAŁ W PŁOCKU
09-411 Biała Nowa Biała 35
tel.: +48 24 366 79 10

fax: +48 24 366 79 20
e-mail: agatplock@agat-koluszki.pl