NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

ODDZIAŁ W PŁOCKU

Oddział w Płocku powstał w 1998 roku w celu lepszego kontaktu z naszymi największymi Zamawiającymi: PKN ORLEN i PERN. Działając jako samodzielna placówka realizuje roboty związane z:

  • branżą AKPiA
  • branżą elektryczną
  • usługami serwisowymi

Oddział w Płocku dysponuje własnym zapleczem sprzętowym, warsztatowym oraz transportowym.

 

ODDZIAŁ W PŁOCKU
09-411 Biała Nowa Biała 35
tel.: +48 24 366 79 10

fax: +48 24 366 79 20
e-mail: agatplock@agat-koluszki.pl