NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

POLITYKA JAKOŚCI

Firma    poprzez    systemy    jakości    ISO 9001:2015,    AQAP 2110:2016,    PN-N 18001-2004 oraz ISO 14001:2015 tworzy własny wizerunek – uczciwego, solidnego i wiarygodnego partnera.

 

Polityka Jakości Przedsiębiorstwa ”AGAT” S.A. wynika z długofalowej strategii rozwoju tworzącej podstawy utrzymania znaczącej pozycji na rynku i wzrost popytu na nasze usługi. Naszym priorytetem jest i będzie utrzymanie poziomu realizowanych usług na najwyższym jakościowo poziomie i jak najpełniejsze spełnienie oczekiwań Klientów.
Ufamy, że System Zarządzania Jakością pod zarządem norm: ISO 9001:2015, PN-N 18001-2004, ISO 14001:2015 i AQAP 2110:2016 sprawia, że wszystkie procesy mające wpływ na jakość są prawidłowo sterowane i nadzorowane. Mając na względzie wymagania klientów, tak obecnych jak i przyszłych oraz ciągłe doskonalenie jakości realizowanych usług przyjęliśmy cele, do których konsekwentnie dążymy.

 

„To nie jakość kosztuje lecz jej brak”