NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

POWIĄZANIA KAPITAŁOWE

Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A. posiada udziały w pięciu firmach branżowych.

 

ACHAT Infrastruktur GmbH

W 2015 roku w Berlinie została powołana do życia spółka ACHAT Infrastruktur GmbH realizująca usługi związane z projektowaniem, budową  i robotami z branży kolejowej, energetycznej, paliwowej, telekomunikacyjnej  a także roboty inżynieryjne oraz związane z tym doradztwo techniczne i marketingowe.

ACHAT Infrastruktur GmbH Westhafenstraße 1, D-13353 Berlin
www.achat-infrastruktur.de

 

AGAT IT S.A.

W 2008 roku ze struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa AGAT S.A. została wyodrębniona AGAT IT S.A. Nadrzędnym celem AGAT IT S.A. jest oferowanie usług związanych z projektowaniem i budową zintegrowanych systemów informatyki i automatyki do obsługi procesów technologicznych i przemysłowych. Firma realizuje także zadania związane z instalacjami słaboprądowymi kontroli i dostępu oraz sieci komputerowych.

AGAT IT S.A., ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź.
www.agatit.pl

 

KB Pomorze Sp. z o.o.

KB Pomorze Sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą inżynierską zajmującą się projektowaniem i wykonawstwem prac na rynku paliwowym, rafineryjno-petrochemicznym oraz budownictwa przemysłowego w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów instalacji przemysłowych oraz produkcji, przerobu, magazynowania i dystrybucji surowców i produktów. Istnieje na rynku usług od 2002 roku.

KB Pomorze Sp. z o.o., ul. Sienna 50, 80-605 Gdańsk.
www.kbpomorze.pl

 

PBI S.A.

PBI S.A. zostało założone i rozpoczęło działalność w 2010r. na bazie firmy WINTED. Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowało szereg istotnych inwestycji zarówno jako generalny wykonawca, jak i podwykonawca renomowanych firm budowlanych.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego S.A.  ul. Energetyków 4, 97-300 Piotrków Trybunalski.
www.pbisa.pl

 

PIOMEL S.A.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji PIOMEL S.A. rozpoczęło działalność w roku 1992. Specjalizuje się w budowie kanalizacji, wodociągów, oczyszczalni ścieków, systemów melioracji, budowie systemu dróg.

PIOMEL S.A.  ul. Energetyków 4, 97-300 Piotrków Trybunalski.

www.piomel.pl