NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

POWIĄZANIA KAPITAŁOWE

Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A. posiada udziały w pięciu firmach branżowych.

 

ACHAT Infrastruktur GmbH

W 2015 roku w Berlinie została powołana do życia spółka ACHAT Infrastruktur GmbH realizująca usługi związane z projektowaniem, budową  i robotami z branży kolejowej, energetycznej, paliwowej, telekomunikacyjnej  a także roboty inżynieryjne oraz związane z tym doradztwo techniczne i marketingowe.

ACHAT Infrastruktur GmbH Westhafenstraße 1, D-13353 Berlin
www.achat-infrastruktur.de

 

AGAT IT S.A.

W 2008 roku ze struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa AGAT S.A. została wyodrębniona AGAT IT S.A. Nadrzędnym celem AGAT IT S.A. jest oferowanie usług związanych z projektowaniem i budową zintegrowanych systemów informatyki i automatyki do obsługi procesów technologicznych i przemysłowych. Firma realizuje także zadania związane z instalacjami słaboprądowymi kontroli i dostępu oraz sieci komputerowych.

AGAT IT S.A., ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź.
www.agatit.pl

 

KB Pomorze Sp. z o.o.

KB Pomorze Sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą inżynierską zajmującą się projektowaniem i wykonawstwem prac na rynku paliwowym, rafineryjno-petrochemicznym oraz budownictwa przemysłowego w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów instalacji przemysłowych oraz produkcji, przerobu, magazynowania i dystrybucji surowców i produktów. Istnieje na rynku usług od 2002 roku.

KB Pomorze Sp. z o.o., ul. Sienna 50, 80-605 Gdańsk.
www.kbpomorze.pl

 

PBI S.A.

PBI S.A. zostało założone i rozpoczęło działalność w 2010r. na bazie firmy WINTED. Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowało szereg istotnych inwestycji zarówno jako generalny wykonawca, jak i podwykonawca renomowanych firm budowlanych.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego S.A.  ul. Energetyków 4, 97-300 Piotrków Trybunalski.
www.pbisa.pl

 

PIOMEL S.A.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji PIOMEL S.A. rozpoczęło działalność w roku 1992. Specjalizuje się w budowie kanalizacji, wodociągów, oczyszczalni ścieków, systemów melioracji, budowie systemu dróg.

PIOMEL S.A.  ul. Energetyków 4, 97-300 Piotrków Trybunalski.

www.piomel.pl