NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

TELEKOMUNIKACJA I TELETECHNIKA

 

Oferujemy usługi związane z projektowaniem i wykonawstwem w następujących zakresach:

  • dalekosiężnych linii światłowodowych wykorzystywanych do łączności i nadzoru pracy rurociągów paliwowych
  • sieci magistralnych, rozdzielczych i abonenckich
  • łączności dyspozytorskiej i abonenckiej
  • systemów łączności i układów telemechaniki
  • systemów kontroli i dozoru