NASZE REALIZACJE

METRO WARSZAWSKIE

NASZE REALIZACJE

BUDOWA ŚWIATEŁ PODEJŚCIA RZESZÓW JASIONKA

NASZE REALIZACJE

PRZEWIERTY STEROWANE

NASZE REALIZACJE

ENERGETYKA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA PARKU ZBIORNIKOWEGO W OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

FRONT KOLEJOWY OLPP KOLUSZKI

NASZE REALIZACJE

POMPOWNIA WODY ŁÓDŹ CHOJNY

NASZE REALIZACJE

HDPE PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU

NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE

NASZE REALIZACJE

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ ŁÓDŹ WARSZAWA

NASZE REALIZACJE

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110KV KOLUSZKI-BRZEZINY

NASZE REALIZACJE

BUDOWA TERMINALA NAFTOWEGO

NASZE REALIZACJE

BUDOWA SKŁADU MPS DLA F-16

NASZE REALIZACJE

BUDOWA INSTALACJI PTA WE WŁOCŁAWKU

NASZE REALIZACJE

BUDOWA HALI ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

ZARZĄD

Zbigniew Winkiel

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

 

Jacek Justyna

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Handlowy

 

Jarosław Kozal

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Oddziału Budownictwa Przemysłowego

 

Marek Olczyk

Członek Zarządu
Dyrektor Oddziału Budownictwa Energetycznego i Automatyki